Приключи проект на Регионален исторически музей – Русе, получил финансиране от Министерство на културата в сесията за проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства.

Периодът на изпълнение е от септември 2022 година до май 2023 година.
Проектът „Аудио-театрален гид. Иновативно представяне на музейно съдържание“ включва създаването на аудиогид за експозицията на Екомузей. Аквариум. Гидът е с атмосфера, разказ със съпътстващо озвучаване с привнесен драматизъм и акцентиране върху важното по подходящ начин. За целта са използвани уменията на актьори, композитори и режисьори, които създадоха от всяка тема един кратък, но запомнящ се аудиотеатър. Всяка тема представлява кратък, до три минутен аудиоспектакъл. Както всички подобни продукти и този е с възможност да се избират конкретните теми според начина на обхождане на експозицията на Екомузей. Аквариум. Всяка тема е номерирана с уникален номер. Създадени са 13 теми с продължителност от 3 до 4 минути всяка. Продуктът е изработен на пет езика – български, английски, румънски, френски и немски език. Самият аудиогид е достъпен след сканиране на генериран QR код, разпечатан върху рекламна картичка.