Участие на специалисти от музея в тринадесетото издание на Арнаудовите четения в Русенския университет “Ангел Кънчев”.

С пленарен доклад на директора на Регионален исторически музей – Русе започна тринадесетото издание на Арнаудовите четения в Русенския университет. Проф. д-р Николай Ненов представи образите на културните наследства по река Дунав. Те са част от мащабното му проучване за рибарите и рибарските общности и свързаните с тях пейзажи, разкази и установени практики.
В Арнаудовите четения свои изследвания ще представят също историкът Ренета Рошкева и етнографът д-р Стефана Йорова. Докладът на г-жа Ренета Рошкева разглежда стъпките на развитието на изследванията върху женската проблематика у нас и публикуваните първични източници, способстващи тези проучвания, а д-р Стефана Йорова ще говори за символиката на венеца във фолклорната култура.
Научният форум, посветен на именития български фолклорист и литературовед Михаил Арнаудов, събира специалисти в сферата на литературата, културологията, и езикознанието от музеи, университети и научни организации от Русе, София, Велико Търново, Шумен, Варна и Сърбия. Организатор е Русенски университет „Ангел Кънчев“ в партньорство с Регионален исторически музей – Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и Философския факултет на Новосадския университет в Сърбия.