Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Зала "Бойна слава"

Изложба „Музикална кутия“

„Музикална кутия“ е изложба за русенската градска култура, формирана под въздействието на европейската класика от ХІХ в. Завършилите музикално образование в Европа млади русенци, както  и създадените хорове и симфонични оркестри, променят не само традицията, но и формират нов тип музикално мислене. Концерти, балове и танцувални вечеринки задават новия „бон тон“ на модерното време през ХХ в., допълвано от масовата култура чрез грамофон, кино и радио. Изложбата представя част от интериора на домашните музикални салони, лични вещи на бележити русенски музикални дейци, както и множество свидетелства за музикалното минало на града.