Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Зала "Праистория"

Изложба "Ловци на мамути и земеделци"

Изложбата „Ловци на мамути и земеделци“ разказва за живота на праисторическия човек през старокаменната, новикаменната и каменно- медна епохи.
Миналото на древните ловци е показано чрез предмети от праисторическата и палеонтологична сбирки на музея: кремъчни оръжия, вкаменели кости от праисторически бозайници – мамути, мастодонти, пещерна мечка.

Материалната култура на по-високо развитите общества на древните земеделци от неолита и халколита е представена чрез предмети от всекидневието, идоли, накити и амулети. Експонатите са от проучените обекти в региона и са свидетелство за стопанските, социалните и религиозни практики на древните земеделци в доисторическо време.