Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Плаках, когато се разделях с училище

Устни и визуални спомени за
Немското училище в Русе /1926-1944/

“Плаках, когато се разделях с училището” съдържа устни и визуални спомени за Немското училище в Русе в годините от 1926 до 1944, ориентирани главно към извънкласния живот на неговите възпитаници. Създадена е своеобразна възстановка на предварително планираните и добре организирани разходки и излети в околностите на Русе и до различни градове и исторически места и паметници в България. Книгата включва и преведената от немски език брошура “Пет седмици с автобус през Германия” (1938 г.), чиито автори са учениците, участници в нея.

Автор: Надежда Цветкова