Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Известия на Регионален исторически музей - Русе

том X

Регионален исторически музей - Русе посвещава том Х от своите Известия на изтъкнатия изследовател на българското средновековно изкуство и на културно-историческото наследство на Русенския край - старши научен сътрудник І степен, доктор на изкуствознанието Лиляна Мавродинова.

СЪДЪРЖАНИЕ

На Лиляна Мавродинова

Стоян Йорданов - За Лиляна Мавродинова - каквато я познавам

Ст.н.с. І ст. д.изк.н. Лиляна Мавродинова – Да осъзнаем огромната културно-историческа стойност на лаврата “Св. Архангел Михаил” при с. Иваново

Боряна Дживджанова, Аблена Мазакова - Скални църкви Иваново. Проблеми на проучването, документирането, консервацията и експонирането на стенописите

Бисера Томова - Данни за метални украси от късното Средновековие върху надгробни паметници от поречието на Черни Лом

Проф. д-р Василка Герасимова - Нова скална килия във Водната канара на река Черни Лом. (Предварително съобщение)

Стоян Йорданов – За резиденцията на червенския епископ през ранните векове на османското владичество.

Стоян Попов - По въпроса за замъка в средновековния град Червен

Ст.н.с. д-р Зарко Ждраков – Нови данни за зографското ателие в Каленич, Сърбия

Емилия Евтимова – Символика на образа в православната иконопис

Християна Стомонякова - Архитектурният фон - документален пейзаж от миналото?

Доц. д-р Георги Атанасов - Иконографията свети Георги на трон през Средновековието

Ст.н.с. ІІ ст. д-р Виолета Нешева - За култа на Свети Никола в Мелник

***

Археология

Ст.н.с. ІІ ст. д-р Димитър Драганов – Рядък златен медалион на Константин І Цезар.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р Димитър Драганов - Неизвестен златен квинарий на Валериан ІІ Цезар

Здравко - за Сексагинта Приста

Дeан Драгоев, Върбин Върбанов - Находка от провинциални бронзови монети от с. Дриново, Търговищко

Етнология

Десислава Димитрова – Димитър Сакакушев – “Няколко думи за себе си”.

Николай Ненов – Град мой - враг мой

История

Петър Камбуров - Два старинни надписа за образованието в Русе

Доц. д-р Иван Иванов – Русенската община и училищното настоятелство в периода 1885-1900 г.

Естествена история

Венцеслав Петков – Гръбначната фауна в землището на село Иваново по река Русенски Лом.

Мая В. Кубратова – Етноботанически проучвания в Русенско (2003 – 2005).

Иван Митев, Златозар Боев – Хранителен спектър на бухала (Bubo bubo (L, 1758) (Aves Strigiformes) в две холоценски находища от Североизточна България

Alma Mater

Stephen J. Ward - Archaeological Survey & Investigation of the 11 Old Bulgarian Churches and 31 Associated Rock Graves, Located at the Medieval Fortress of Cherven, Bulgaria

Katie Keefe – Report on the Skeletal Remains from Cherven 2004 Excavation Спомени Димитър Иванов Преоткриване на Боровското съкровище