Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Преживелиците на един руснак в България 1885-1886 г.

Регионален исторически музей – Русе Библиотека ИЗВОРИ, книга 2

Спомените на руския морски офицер Еспер Серебряков, озаглавени “ Една година в България. 1885 - 1886” са публикувани през 1913 г. в петербургското списание “Заветы”. Те обхващат събитията от началото на Сръбско-българската война от 1885 г. до абдикацията на княз Александър І Батенберг, когато започва политическата криза в България. По това време лейтенант Серебряков е командир на Дунавската флотилия в Русе. Текстът изобилства с непосредствени данни за редица интересни моменти от живота в страната и в Русе, а също и с характеристики на видни български и чуждестранни политически дейци и дипломати. Освен това, те отразяват и една друга гледна точка върху обществено-политическите нрави, бита и културата на българите след Освобождението. Чрез погледа на чужденеца ние разпознаваме собствената си културна идентичност.

Превод от руски език, предговор и пояснителни бележки: Мариана Бърчева, Регионален исторически музей в гр. Русе