Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Зала "Червен"

Нумизматична изложба „Монетите на скитските царе и Монетите на Римската колония Деултум. Двете най-значими научни колекции в света”

Гостуващата на Регионалeн исторически музей – Русе нумизматична изложба „Монетите на скитските царе и Монетите на Римската колония Деултум“ включва две от най-ценните колекции на Нумизматичен музей – Русе.
Колекцията от монети на скитските царе в света се състои от около 500 екземпляра и дава цялостна представа за всички монетни типове и номинали, сечени от скитските царе в Добруджа.
Колекцията „Монетите на Римската колония Деултум“ съдържа 2010 екземпляра и включва стотици монетни типове и варианти. Руините на римската колония Деултум са локализирани в землището на село Дебелт, на 25 км от Бургас.
Монетите в изложбата са специално подбрани и изложени в уникални като изработка и възможности за експониране специални витрини.