Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti

През 1904 г. археологическата сбирка, описана, систематизирана и подредена от братя Карел и Херменгилд Шкорпил, официално е обявена от Министерството на просвещението за Археологически музей при реалната мъжка гимназия “Княз Борис” в Русе. Паралелно с него започва съществуването си и Природонаучен музей, за което главна заслуга има учителят по естествознание Васил Ковачев. Това поставя основите на музейното дело в Русе.
- 1910 г. проф. В. Златарски разкопава църква № 1 в средновековен град Червен
- 1914 г.К. Шкорпил публикува първа книга от поредицата “Материали за археологическата карта на България” под заглавие “Опис на старините по течението на р. Русенски Лом”
- 1921-1922 г. Под ръководството на Р. Попов, зав. Праисторическия отдел на Археологическия музей в София, Димитър Костов провежда разкопки на Селищната могила в Русе.
- 13.02.1922 г. е учредено Русенското археологическо дружество
- 1934 г. по повод 50-годишния юбилей на Мъжката гимназия “Княз Борис” музеят представя нова експозиция със следната структура: Праисторическа епоха, Римска епоха, Тракийска епоха, Средновековна епоха,Нумизматичен отдел, Старопечатни книги и Етнографски отдел.
- 1937 г. Училищната музейна сбирка става Градски музей под ръководството на общината и е настанен в един от салоните на Доходното здание
- 1949 г. Музеят е одържавен под името Народен музей
- 1950 г. Започва консервацията на стенописите в скалната църква при с. Иваново
- 1952 г. Музеят става Окръжен
- 1953 г. Окръжният музей открива археологическа експозиция
- 1958 г. Открита е експозиция “Баба Тонка”
- 1959 г. Открита е експозиция на отдел “Природа”
- 1965 г. скалните църкви при с. Иваново, средновековен град Червен и пещерата Орлова Чука са обявени за музейни резервати, а през 1979 г. стенописите при “Църквата” са обявени за паметник от световно значение в листата на ЮНЕСКО
- 1971 г. е закрита експозицията на отдел “Природа”
- 1978 г. са открити Пантеон на възрожденците и къща “З. Стоянов”
- 1979 г. за своя 75-годишен юбилей Русенският музей е награден с орден “Кирил и Методий” – І степен
- 1981 г. Окръжният музей е преименуван в “Дирекция културно-историческо наследство”
- 1984 г. открита е експозиция “Бунт на русофилите” в къща “Т. Кърджиев”/действаща до 1990 г./
- 1987 г. открита е експозиция “Градски бит и култура от края на ХІХ и началото на ХХ в”
- 1994 г. открита е експозиция “Семейство Обретенови” с материалите на закрития за дългосрочен ремонт музей “Баба Тонка”
- 2000 г. Русенският музей е със статут на Регионален исторически музей
- 2001 г. в Пантеон на възрожденците е осветен параклис “Св. Паисий Хилендарски” и открита документална експозиция за храма “Вси светии” и построяване на Пантеон на възрожденците
- 2002 г. открита е археологическата експозиция Сексагинта Приста