Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Димитър Георгиев Чернаков

Роден: гр. Русе, 13.04. 1977 г.
Уредник в отдел “Археология” при РИМ - Русе

Образование и професионална квалификация:

1991 - 1996 СОУ “Христо Ботев”, гр. Русе, хуманитарен профил с английски език
1996 - 2000 Великотърновски университет “Св. св Кирил и Методий”, сп. История
2000 - 2001 ВТУ - магистърска специализация по Стара история и археология
2001 - 2002 Преподавател по история в СУ “Майор Атанас Узунов”, гр, Русе
Сътрудник на сп. “Една седмица в Русе”, водещ рубрика “Минало”
2002 - Уредник в отдел "Археология”   при Регионален исторически музей - Русе
2003 - Допискник и член на работния екип на сп.”Пристан” в рубрика”Епохи”
2005 - Член на проучвателски екип при спасителни археологичски разкопки на античен кастел “Сексагинта Приста”

Участие в археологически разкопки в пещера “Водна” при с. Табачка, общ. Иваново

Дейност в нестопански организации:

2005 - Съюз на учените в България, клон Русе, секция История. Член

Професионална реализация:

2001 - 2002 - Преподавател по история в СУ “Майор Атанас Узунов”, гр, Русе
Сътрудник на сп. “Една седмица в Русе”, водещ рубрика “Минало”

2002 -  Уредник в отдел "Археология” при Регионален исторически музей – Русе

2003 - Допискник и член на работния екип на сп.”Пристан” в рубрика”Епохи”

2005 Член на проучвателски екип при спасителни археологическиразкопки на античен кастел “Сексагинта Приста”
Член на проучвателски екип на проведените археологически    разкопки на  праисторическо скално светилище в
                                                             пещера “Водна” при с. Табачка, общ. Иваново

2007 - 2010 Научен ръководител при проведени археологически разкопки  на селищна могила и некропол до с. Кошарна, Русенско.

 

Международни прояви


2003 - 2006 Участие в българо-гръцки археологически проучвания на селищна могила“Юнаците”, общ. Пазарджик

2005  - Международен симпозиум “Култура и цивилизация по Дунава”, гр. Кълъраш, Румъния  - научно съобщение                                              “Археологически разкопки в пещера “Водна” при с.Табачка, общ. Иваново

2007 - Международна научна конференция “PONTICAXL”, гр. Констанца, Румъния – научно съобщение “Халколитни керамични плочки от България”

2008 - Участие в българо-румънски археол. проект “Венера на Долния Дунав”, координатор за българската страна
Участие в международна конференция  по праистори, гр. Пазарджик, България с доклад на тема “Ритуална яма от селищна могила Кошарна”

2010-  Участие в международна конференция  по праистория в гр. Александрия, Румънияс доклад на тема “Новооткрит халколитен некропол
до село Кошарна”

Опит в нестопански организации
2004 - Съюз на учените, клон Русе, член

Публикации:

- Календарно изображение върху керамичен олтар от Русенската селищна могила. – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. Велико Търново, 2003, 217 – 220.

 -Къснохалколитна керамика от “Малката” селищна могила в град Русе. – В:  Добруджа, 21, 2003, 210 – 213.

- Русенската селищна могила /пътеводител за временна изложба/. Русе, 2004.

- Изложба “Русенска селищна могила. Пето хилядолетие пр. Хр.” – В: Сборник “Ессенни четения, Сборяново 2004”, 2, 2005, 128 – 131.

- Праисторическа керамична находка от Русе. – В: Сборник “Есенни четения, Сборяново”, 3. 2005, 17 – 22.           

- Зооморфна пластика от Русенската селищна могила. – В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, IX, 2005, 28 – 43.

 - Култови масички от неолитното селище при с. Копривец, община Бяла. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, XXI, 2006, 15 – 26.

   - Теренни археологически обхождания в община Сливо поле, Русенска област. –  Археологически открития и разкопки през 2006 г. София 2007, 624-627.
       
- Д. Иванов, Д. Чернаков. Праисторическо и средновековно селище с некропол в местността «Бей Чифлик» край с. Червен, Русенско. – В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, XI, 2007, 140 – 162.

- С. Торбатов, Д. Чернаков, М. Гюрова, Н. Шаранков, В. Върбанов, Д. Драгоев. Скалният комплекс Водна – Тъмно край с. Табачка. Русе 2007.

- Праисторическа пластика от ИМ – Попово. – В: Попово в миналото, V, 2008, 30 – 40.

- Раннохалколитна керамика от скален комплекс Водна-Тъмно, община Иваново, Русенска област. – В: Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства. София 2008, 159 – 167.

 - Аварийни археологически разкопки на селищна могила № 1 до с. Кошарна, община Сливо поле, Русенска област. –  Археологически открития и разкопки през 2007 г. София 2008, 68 – 72.

- Теренни археологически обхождания в община Сливо поле, Русенска област. –  Археологически открития и разкопки през 2007 г. София 2008, 762 - 763.

- Д. Чернаков, М. Гюрова. Aрхеологически разкопки на селищна могила № 1 до с. Кошарна, община Сливо поле, Русенска област. –  Археологически открития и разкопки през 2008 г. София 2009, 90 – 93.
       
 - Д. Чернаков, М. Гюрова. Aрхеологически разкопки на селищна могила и некропол до с. Кошарна, Русенско. –  Археологически открития и разкопки през 2009 г. София 2010, 73 – 75.

- Русенската селищна могила /пътеводител-каталог/. Русе, 2009.

-    Селищна могила № 1 до с. Кошарна, община Сливо поле (археологическо проучване) (предварително съобщение). – Великотърновският университет  “Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология 1. Велико Търново 2010, 55 – 69.

 

Чернаков 2011: Д. Чернаков. Халколитен некропол край селищна могила Кошарна, Русенско (археологически разкопки през 2009 - 2010 г.). – Археология, 2011, 2, 85–96.
Chernakov 2011: D. Chernakov. Ritual pit from the Late Chalcolithic discovered at Kosharna Tell, Rousse district. – В: Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха. София, 2011, 143–55.
Chernakov 2011: D. Chernakov. Newly discovered Chalcolithic necropolis near Kosharna Tell. – In: The Lower Danube in prehistory: landscape changes and human-environment interactions. Publicatile Muzeului Judetean Teleorman. III, Bucuresti, 2011, 117– 31.
Chernakov 2011: D. Chernakov. A hoard of ceramic vessels in a Chalcolithic necropolis near the village of Kosharna, district of Rousse. Cultura si civilizatie la Dunarea de Jos, 2011, XXVIII, 59 – 74.
Chernakov 2011: D. Chernakov. Foundation burial of a child at Kosharna tell. Pontica, XLIV, 2011, 241 – 250.

 

E-mail: dpristensis@yahoo.co.uk